Turistika

Na svoje si určite prídu aj milovníci prírody. Okolité kopce (Strážov, Javorina, Rohatá skala, Malenica) ponúkajú za priaznivého počasia prekrásne výhľady.

Príroda v okolí regiónu stredného Považia je veľmi rozmanitá a krásna. Súčasne ponúka veľa možností pre vyžitie v rôznych oblastiach cestovného ruchu. Hubárčenie, salašníctvo, turistika, cykloturistika, prípadne horolezectvo sú len niektoré z možností, ktorými pre prípadného turistu disponuje.

Západnú časť územia od severu na juh tvoria Javorníky a Biele Karpaty, ktoré patria do oblasti Slovensko-moravských Karpát. Tie sú spolu s Považským podolím, ktoré ich oddeľuje od fatransko-tatranskej oblasti, tvorené prevažne flyšovým pásmom. Spomínanú fatransko-tatranskú oblasť vo východnej časti územia budujú dva celky Súľovské a Strážovské vrchy, tvorené hlavne jadrovými pohoriami.

Tento fakt spôsobuje veľkú rozmanitosť rastlinstva a živočíšstva, expozície a tvarov reliéfu a pod.. Prítomnosť krasových útvarov, je typická hlavne pre jadrové pohoria budované vápencom. Takýmito sú Súľovské, ale hlavne Strážovské vrchy, kde sa nachádza približne dvesto väčších či menších evidovaných jaskýň.

Súľovské vrchy

Záujemcom o turistiku v regióne stredného Považia by sme veľmi radi predstavili niekoľko nádherných jaskýň v našom okolí, tvoriach hlavne Mojtínsky, prípadne Strážovský kras, rovnako tak bezprostredné okolie Považskej Bystrice, hlavne Partizánsku jaskyňu pod Veľkým Manínom, či Šarkaniu dieru v Súľovských vrchoch.

Začneme prehliadkou prvej z nich. Je ňou Šarkania diera  v NPR Súľovské skaly. Jaskyňa je súčasťou náučného chodníka Súľovských skál, ktorý o. i. ponúka možnosť príjemnej turistiky po miestach ako Gotická brána, Súľovský hrad a pod.. Je dlhá približne 60 m a rovnako je prístupná pre turistov. V jaskyni sa na našli archeologické nálezy osídlenia človekom už v neolite (mladšia doba kamenná). Rovnako tak pozostatky medveďa jaskynného.

sarkania.jpg

Súľovské skaly

Najznámejšou je Šarkania diera. FOTO: MAPYSR.SK

Jaskyne v okolí Manína

Pri náučnom chodníku Veľký Manín sa nachádza ďalšia tzv. Partizánska jaskyňa. Tá s mnohými ďalšími (napr. Vápencová jaskyňa, Jašteričia priepasť) tvorí spolu dovedna až 40 v súčasnosti objavených jaskýň v tejto lokalite. Všetky sa nachádzajú v okolí Malého a Veľkého Manína, ktorý v niekdajšej rajonizácií tvorili jeden celok Manínske bradlo.

zavadskamala.jpg

Ďalšia jaskyňa

Je ňou Malá závadská jaskyňa. FOTO: SPELOSTRAZOV.SK

V smere zo severu na juh pokračujeme ďalšími krasovými útvarmi nazvanými Závadské jaskyne. Tie sa nachádzajú v južnej časti Súľovských vrchov, v blízkosti miestnej časti obce Prečín – Zemianskej Závade. Ležia však na území obce Horný Moštenec. Sú tvorené Veľkou  a Malou temnou jaskyňou. Osídlené boli už v neskoršej dobe kamennej. V oboch jaskyniach nájdeme kvaple.

zavadska.jpg

Okolie Bystrice

Južne od Manína je Veľká závvadská jaskyňa. FOTO: SPELEOSTRAZOV.SK

Najznámejšia je Dúpna

V blízkosti obce Pružina sa nachádza jedna z najstarších známych jaskýň na Slovensku – Pružinská dúpna jaskyňa, ktorá je stará približne 10 miliónov rokov. Nachádzajú sa v nej mohutné kvapľové stalagmity a stalagnáty. Steny jaskyne pokrývajú sintrové náteky. Pri vchode do jaskyne je náučný panel nainštalovaný členmi Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy. Jaskyňa slúži i v súčasnosti ako útočisko pre netopierov.

dupna.jpg

Pružina

Pružinská dúpna jaskyňa. FOTO: SPELOSTRAZOV.SK

Mojtínsky kras budeme prezentovať nádhernou Mojtínskou priepastnou jaskyňou, ktorá drží v rámci jaskýň nášho regiónu jedno „naj“, ako najhlbšia jaskynná priepasť (-104 m). V jej blízkosti sa nachádza ďalšia Jaskyňa na rúbaní, ktorou tečie podzemný potok a ktoré spolu tvoria niekoľko sto metrov dlhý Mojtínsky kras. Žiaľ, nie sú prístupné pre verejnosť. Prístupnou v tejto oblasti je iba Jaskyňa v zraze, ktorá do roku 1860 slúžila ako kostolík pre Mojtínčanov.

mojtinska.jpg

Mojtín

Mojtínska priepastná jaskyňa. FOTO: OBECMOJTIN.SK

Strážovske vrchy

Posledným krasom je Strážovský. Zastúpený asi jednou z najkrajších jaskýň celých Strážovských vrchov Otcovou jaskyňou, jaskyňou Diamami, či Jánošíkovou. V ďalšej z nich, so zaujímavým názvom, Četníkova Svadba  bádajú speleontológovia už viac ako 10 rokov a do súčasnosti objavili viac ako 1 km podzemných chodieb. V súčasnosti je teda druhou najdlhšou objavenou jaskyňou v Trenčianskom kraji.

cetnikova.jpg

Četníkova svadba

Speleológovia ju skúmajú už desať rokov. FOTO: SPELOSTRAZOV.SK

Dúfajme, že sa jedného dňa dočkáme a všetky tieto, ba i mnohé ďalšie budú sprístupnené verejnosti, aby sme mohli ukázať náš nádherný kraj celému Slovensku, či svetu. Naše okolie potenciálom ďaleko presahuje súčasný stav využitia v oblasti cestovného ruchu. Prípadné postupné dobudovávanie infraštruktúry ruka v ruke s osvetou by v konečnom dôsledku mohli priniesť ovocie práce a prilákať turistov zo širšieho okolia vo väčšom počte i k nám. Veď i samotné Ministerstvo hospodárstva SR (2005) náš región v rajonizácií cestovného ruchu považuje v dlhodobom horizonte za „región medzinárodného významu“ patriaceho medzi najatraktívnejšie územia Slovenska.